• Accountancy
 • Ondersteuning bij fiscale aangiften en fiscale vraagstukken;
 • Totale ontzorging administratieve verplichtingen bij DGA ondernemingen;
 • Invullen van de klankbord functie voor DGA's;
 • Pre-Audit;
 • Invullen van de onafhankelijke control functie bij ondermeer woningcorporaties en vergelijkbaar gestructureerde organisaties;
 • Detachering en interim management;
 • Herstructurering en financieringsvraagstukken;
 • Vastgoedtransformatie en gerelateerde vraagstukken.

 

Accountancy

K & V Business Solutions is een accountantskantoor. Het samenstellen en (vrijwillig) controleren van jaarrekening is de basis van ons kantoor. Dit niet alleen zodat u kunt voldoen aan uw wettelijke verplichtingen, maar vooral ook om verbeterpunten te signaleren en u en uw bedrijf te ondersteunen uw doelstellingen te realiseren en waar kan beter te maken. Door veelvuldig klantcontact is de jaarrekening een logisch vervolg van onze samenwerking met u.

 

Ondersteuning bij fiscale aangiften en fiscale vraagstukken

Voor onze cliënten werken we samen met uw fiscaal adviseur. Soms zijn de aangiften eenvoudig te maken en heeft u enkel ondersteuning nodig. Die kunnen wij u bieden door samen met u de fiscale positie inzichtelijk te maken en aangiftes voor te bereiden zodat u deze kunt indienen. Mocht het dan toch nodig zijn om fiscaal advies in te dienen van een fiscaal adviseur dan helpen wij u deze te zoeken waarbij u gebruik kunt maken van ons netwerk.

 

Totale ontzorging administratieve verplichtingen bij DGA ondernemingen

Hebt u geen eigen boekhouder of afdeling Financiële Administratie, wij kunnen alles voor u regelen. Van aangifte omzetbelasting tot crediteurenbeheer, van debiteurenbewaking tot periodieke rapportage. Beschikt u zelf wel over financieel en boekhoudkundig personeel, dan kunnen wij hen ondersteunen met advies en begeleiding. Bijvoorbeeld door online mee te kijken en te adviseren hoe het eventueel beter kan. Of wellicht kunnen we juist meer uitvoerende werkzaamheden van u overnemen. Indien gewenst kan het via onze online applicatie (Exact Online) waardoor het vertrouwelijk blijft en buiten het zicht van de medewerkers van de onderneming indien dit gewenst is. Door middel van onze online toepassingen houdt u te allen tijden zicht op uw administratie. Kortom wij ontzorgen uw back office en faciliteren u met relevante managementinformatie zodat u zich kunt bezig houden met uw onderneming.

 

Invullen van de klankbord functie voor DGA's

Als DGA is het soms eenzaam aan de top. U zit met een dilemma, maar met wie kan u dit bespreken? Een raad van commissarissen vind u te duur. K & V Business Solutions biedt de mogelijkheid om tegen een vaste prijs per maand uw eigen klankbord in te vullen. Belangrijk hierbij is de match met u en het wederzijds vertrouwen.

 

Pre-Audit

Het jaarrekeningproces en de accountantscontrole vragen soms, gegeven de regelgeving, veel van u en uw organisatie. K & V Business Solutions helpt bij de afsluiting, inclusief het samenstellen van de jaarrekeningen. Wij verzorgen samen met u de specificaties t.b.v. de accountant en leveren alles kant en klaar aan, binnen de afgesproken deadlines. Indien gewenst faciliteren wij een draaiboek en zorgen dat alles gepland is.

Voor u en uw organisatie resulteert dit in:

 • Een aanpak die een tijdelijke (over)belasting voorkomt van de financiële afdeling, zodat deze verder kan met de lopende zaken en u geen extra capaciteit in dienst hoeft te nemen voor het hele jaar
 • Wij de kennis paraat hebben en dus geen (tijds)investering noodzakelijk van uw financiële afdeling t.a.v. het volgen van de ontwikkelingen in de jaarverslaggeving, etc.
 • Wij zorgen voor een adequate en tijdige aanlevering bij uw controlerend accountant, zodat geen discussies ontstaan en belangrijke issues op voorhand worden afgestemd. Hiermee voorkomt u een verschil van inzicht met uw accountant over meerwerk doordat vooraf een scherp en realistisch audit budget kan worden afgesproken.

 

Invullen van de onafhankelijke control functie bij ondermeer woningcorporaties en vergelijkbaar gestructureerde organisaties

Op grond van regelgeving of eigen wens zijn organisatie(s) soms verplicht de onafhankelijke controlfunctie een plek te geven in hun organisatie. Voor u en uw organisatie is het echter moeilijk om de juiste kandidaat te vinden of is voor de invulling van de functie slechts beperkte capaciteit nodig. K & V Business Solutions biedt hiertoe een oplossing. Door het maken van een langdurige afspraak kan voor u een passend voorstel worden gemaakt om invulling te geven aan deze onafhankelijke control functie, dit past bij uw organisatie.

 

Detachering en interim management

U kunt bij ons ook terecht voor detacherings- en interim managementopdrachten. U wordt geconfronteerd met ziekte en/of afwezigheid van personeel, heeft extra ondersteuning nodig om vastgestelde aandachtspunten op te lossen of hebt te maken met een IT implementatie die aandacht vraagt van uw medewerkers, dan zijn wij beschikbaar om u en uw medewerkers te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Invulling tijdelijk van de onafhankelijke interne controle functie zodat de organisatie langer de tijd heeft de juiste kandidaat te vinden;
 • Voeren van financiële administratie en verslaggeving tijdens een implementatie van een nieuw IT systeem;
 • Trajecten van modelmatige waardebepaling van vastgoed;
 • Uitwerking en implementatie van risicomanagement;
 • Uitwerken van processen en verankerde interne controles samen met de werkorganisatie.

 

Herstructurering en financieringsvraagstukken

Zit u in een impasse wat betreft financiering en ontwikkeling? Wij denken graag met u mee. In dergelijke situaties is het aan te bevelen eerst een probleemanalyse te maken om vervolgens tot een plan van aanpak te komen, waarvoor draagvlak is bij de belangrijkste stakeholders.

Kostenbesparingen, desinvesteringen, het managen van verplichtingen en een nieuw financieringsarrangement zijn belangrijke onderdelen van de oplossing, maar het begint met een goede informatievoorziening en het (her)winnen van vertrouwen tussen partijen.

 

Vastgoedtransformatie

Veel vastgoedobjecten hebben alleen nog een toekomst na transformatie, het alternatief is sloop. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wordt steeds vaker de vraag gesteld: waarom een nieuw gebouw neerzetten als een bestaand pand met enige aanpassingen ook in die behoefte kan voorzien?

Transformatie kan een goede oplossing zijn voor leegstand en verdere waardedaling. Veelal betekent dit eerst een afwaardering van het bezit. Door ons uitgebreide netwerk bij banken (o.a. afdelingen van bijzonder beheer), investeerder en bouw- en ontwikkelingsbedrijven kunnen wij adviseur zijn voor bestaande gebouweigenaren, kopers van 'distressed'  vastgoed of als initiator bij transformaties.